Wiki Chaotic Sword God (FR)
Advertisement
Académie Kargath
Ville-Village
Description

Académie la plus réputée du Royaume Gesun.

Lieux Affiliés

Continent Tian Yuan (Continent)

Personnages Affiliés

Bai En - Bai Mo Ran - Brian - Changyang Hu - Changyang Xiang Tian - Chen Feng - Cheng Ming Xiang - Jian Chen - Ka Di Liang - Ka Di Qiu Li - Ka Di Yun - Ka Fei Er - Karl - Luo Jian - Luo Yun - Tie Ta - You Yue

Advertisement